صدور آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

صدور بیمه مسئولیت پزشکان | صدور بیمه مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پرستاران | چرا و چگونه؟

پرستاری شغلی بسیار مهم و ضروری می باشد که مسئولیت زیادی را نیز به دنبال دراد بیمه مسئولیت پرستاران پشت گرمی پرستاران محترم در انجام خدمت می باشد.

اهمیت بیمه مسئولیت پرستاران

خطا ها و قصور های کاری ممکن است برای همه افراد پیش بیاید اما در مشاغلی که با جان انسان ها سرو کار دارند هر اشتباه کوچک ممکن است منجر به یک خسارت بسیار بزرگ شود. اینجا است که بیمه مسئولیت پرستار می تواند برخی از خسارات اتفاق افتاده را جبران کند.

بر اساس مطالعات دانشگاه جان هاپکینز، سالانه ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در امریکا بر اثر خطا های پزشکی فوت می کنند و سومین عامل مرگ و میر در امریکا اشتباهات پزشکان و پرستاران است.

 

خطا های پزشکی سومین عامل مرگ و میر

البته باید توجه کرد که خطا در هر شغلی غیر قابل اجتناب است و این آمار به معنی عدم مهارت پزشکان و پرستاران عزیز نیست. همان طور که یک مهندس ساختمان نیاز به بیمه مسئولیت ساختمان دارد.

از این رو پیشنهاد می شود که هیچ پرستاری بدون بیمه مسئولیت مشغول به خدمت نشود،

چرا که بیمه مسئولیت پرستاران می تواند یک امنیت شغلی برای آن ها باشد. همان طور که بیمه مسئولیت پزشکان برای پزشکان محترم یک نیاز است.

بیمه مسئولیت پرستاران

بیمه مسئولیت پرستاران چیست؟

این بیمه نامه یکی از شاخه های بیمه نامه های مسئولیت و به طور خاص بیمه مسئولیت پیراپزشکان است.

 بیمه مسئولیت پرستاران یکی از زیر مجموعه های رشته های پیراپزشکی می باشد و هر پرستاری می تواند با خرید بیمه مسئولیت پیرا پزشکان از پوشش های این بیمه نامه استفاده نماید.

در ادامه می خواهیم نیم نگاهی به بیمه نامه پرستاران، پوشش‌های این بیمه نامه و شرایط این بیمه نامه داشته باشیم.

 

آشنایی با بیمه مسئولیت پرستاران

 یکی از پوشش های قابل توجه این بیمه نامه، پوشش تعیین وکیل حقوقی در دعوا های قضاییِ مربوطه است؛ به شرط آن که در بیمه نامه ذکر شده باشد.

نکته ای که باید پرستاران در نظر داشته باشند این است که گاهی اعمالی وجود دارد که خارج از وظیفه ی سازمانی پرستاران است ولی در برخی موارد بیمه مسئولیت پرستاران می تواند آن اعمال را نیز پوشش دهد مرجع تشخیص وظایف پرستار درنهایت سازمان نظام پرستاری است.

بیمه مسئولیت پرستاران به صورت سالانه صادر شده و با احتساب یک سال اول بیمه نامه جمعا تا چهار سال عوارض ناشی از قصور یا خطای پرستار را پوشش می دهد.

پرستاران محترم باید در هنگام خرید بیمه مسئولیت پرستاران؛ پوشش بیمه را متناسب با قوانین جاری کشور انتخاب کنند که در این مورد؛ خرید آنلاین بیمه مسئولیت پرستاران، تمامی نیاز هایشان را پوشش بدهد.

انتخاب تعداد دیه برحسب حجم کار پرستار و بنا بر تشخیص خود او باید صورت گیرید، لازم است طوری انتخاب شود که پرستار دچار کم بیمه گی نشود.

حق بیمه پرداختی بابت این بیمه نامه با در نظر گرفتن نوع شغل و ضریب میزان آسیب وارده به بیمار محاسبه می شود.

 

پوشش های بیمه مسئولیت پرستاران

با توجه به این که بیمه مسئولیت پرستاران یکی از زیر مجموعه های بیمه نامه مسئولیت پیراپزشکان می باشد، نوع و میزان پوشش های ارائه شده در این بیمه نامه تقریبا برابر با شرایط بیمه مسئولیت پیراپزشکان است.

اگر مشخص شود که این آسیب جسمانی وارد شده ناشی از خطای پرستار بوده، شرکت بیمه گر بر اساس تعهدات بیمه نامه موظف به پرداخت خسارت و غرامت به شخص زیان دیده می باشد.

 

پوشش فوت بیمه مسئولیت پرستاران

اگر بیمار فوت کند، باید دیه تعیین شده قوه قضائیه بر اساس ماه عادی و حرام همان سال پرداخت شود.

به عنوان مثال میزان دیه برای سال ۱۳۹۸ در ماه حرام ۳۶۰ میلیون تومان و برای ماه عادی ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده که اگر خسارت فوتی در این سال اتفاق بیافتد باید بر اساس این دیه خسارت پرداخت شود.

(برخی از شرکت های بیمه فقط یک دیه برای این بیمه نامه ارائه می کنند. در زمان خرید حتما در مورد پوشش ها و تعهدات بیمه نامه خود مطمئن شوید)

 

پوشش نقص عضو بیمه مسئولیت پرستاران

اگر فرد پرستار در اثر قصور و کوتاهی در کارش منجر به آسیب جسمی به بیمار شود که وی دچار نقص عضو شود باید بر اساس حکم دادگاه میزان خسارت وارد شده را پرداخت نماید که در صورت داشتن بیمه مسئولیت شرکت بیمه گر این خسارت را جبران می کند.

میزان خسارت نقص عضو نیز بر اساس نسبتی از دیه محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

 

انتخاب پوشش افزایش دیه برای سال های آتی

این پوشش یکی از پوشش های اضافی بیمه نامه مسئولیت پرستاران می باشد.

علت خرید این پوشش را می توان چنین بیان کرد، ممکن است که دو سال بعد از پایان مدت بیمه نامه مشکل جسمی یا روانی برای فرد بیمار پیش بیاید که در نتیجه خطای کاری پرستار باشد و این موضوع از طریق دادگاه به اثبات رسیده باشد، وی مجبور به پرداخت دیه همان سال خواهد بود. از این رو داشتن این بیمه نامه برای بیشتر بیمه نامه های مسئولیت از جمله بیمه مسئولیت پرستاران پیشنهاد می شود. البته این پوشش فقط در برخی از شرکت های بیمه ارائه می شود.

 

سقف تعهدات بیمه مسئولیت پرستاران چقدر است؟

میزان تعهدات و پوشش هایی که این بیمه نامه ارائه می شود، بر اساس دیه هر سال است که طبق رای دادگاه اعلام شده. پس در واقع سقف تعهدات بیمه مسئولیت پرستاران بر اساس دیه ماه حرام و ماه عادی هر سال مشخص می شود.

لینک خبر : http://mi24.ir/n/aaa